PROJEKT

Pečující osoby, jak na to


Projekt je podpořen Evropskou Unií, Operačním programem Zaměstnanost. Pečující osoby, jak na to,

reg.č.: CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011249

Novinky a aktualizace projektu

K 1. 1. 2021 byla schválena změna projektu, která se týká rozšíření cílové skupiny projektu o sociální pracovníky, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Jedná se konkrétně o pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, kteří působí v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování.

Tato změna pomůže v situaci, kdy ochota pečujících osob účastnit se seminářů je z objektivních důvodů nízká. Pracovníci městských částí, popř. úřadu práce, kteří v rámci svého zaměstnání přicházejí do kontaktu s pečujícími, budou mít ucelené a fundované informace, které budou moci předávat dál, což bude mít pozitivní vliv na cílovou skupinu neformálních pečujících. Rovněž sebezkušenost spojená s použitím gerontoobleku pomůže pracovníkům samosprávy lépe se vcítit do potřeb pečujících osob. 


O projektu
Projekt přinese zlepšení postavení neformálních pečujících na území Prahy tím, že jim umožní prostřednictvím vzdělávacích seminářů, individuálních konzultací a sebezkušenosti lépe porozumět vlastní situaci i situaci osoby, o kterou pečují. V projektu budou realizovány čtyři typy vzdělávacích seminářů, nabídnuta podpora skrze konzultace a zajištěna sebezkušenost díky využití pomůcek.

Projekt je spolufinancovaný OP Z (Operační program Zaměstnanost) a je realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.


Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, kteří působí v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování a neformální pečovatelé na území Prahy. Konkrétně pak osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, zejména rodinní příslušníci a jiné osoby, pečující o osoby se zdravotním postižením či kombinovanými diagnózami.


Cíle projektu
Základním cílem projektu je zlepšení postavení neformálních pečujících na území Prahy tím, že jim umožní prostřednictvím vzdělávacích seminářů, individuálních konzultací a sebezkušenosti. Závěrečným výstupem bude i zpráva, která zmapuje situaci před zahájením projektu, popíše změny, ke kterým díky realizaci projektu došlo a zejména identifikuje další doporučené oblasti podpory pro pečující osoby.


JSME TU PRO VÁS