VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

Semináře pro pečující osoby jsou zdarma.
Realizuje celkem 5 seminářů na 4 témata - viz níže

V případě zájmu lze seminář uskutečnit i ve vaší organizaci, rádi za Vámi přijedeme (neváhejte nás kontaktovat)

Seminář 18.5. 2021 byl přeložen na termín, který Vám brzy upřesníme

. Na témata: Podpora, služby, sdílení a psychohygiena pro neformálně pečující Těšíme se na Vás


O OSOBU, O KTEROU PEČUJETE, SE VÁM PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ V DOBĚ SEMINÁŘE 

ZDARMA POSTARÁME


SEMINÁŘ NA TÉMA ZAČÍNÁME

Seminář je určený primárně pro začínající pečující, hodí se však pro osvěžení znalostí i pro zkušené matadory péče. Dozvíte se tady, kam se obrátit na začátku péče, jaké jsou možnosti finanční podpory a jak o ní zažádat, jaké úřady a instituce mohou pomoci, praktické tipy, jak si péči co nejlépezorganizovat a zvládat. 

SEMINÁŘ NA TÉMA V KŮŽI DRUHÉHO

Na tomto semináři si vyzkoušíte, jaké to je, být v kůži osoby, o kterou pečujeme. S pomocí gerontoobleku a dalších jeho součástí pro zrakové, sluchové či další omezení Vám umožníme prožít na vlastní kůži limity, které přináší vysoký věk nebo špatný zdravotní stav. Součástí semináře mohou být i ukázky použití pomůcek, např. polohovací postele nebo invalidního vozíku.

SEMINÁŘ NA TÉMA SYSTÉM SLUŽEB

Seminář Vám pomůže se ujistit, že využíváte všech možností, které Vám pomohou péči ulehčit. Získáte informace o vhodných sociálních nebo zdravotních službách, o sociálním zabezpečení, dávkách, sociální práci a právech pečujících osob v systému péče. 

SEMINÁŘ NA TÉMA PSYCHOHYGIENA

Při dlouhodobé péči je psychohygiena zásadní. Na semináři otevřeme témata související s komunikací v rodině, zvládáním stresu, prevencí vyhoření, a dojde i na konkrétní nácvik zvládaní stresu.

PRŮŘEZOVÝ SEMINÁŘ

Průřezový seminář obsahuje informace jak pro začínající pečující, tak info o možnostech využití sociálních služeb a o psychohygieně. I tento seminář je v rozsahu 4 hodin. Seminář je primárně určen pro novou cílovou skupinu, kterou jsou od 1. 1. 2021 sociální pracovnící, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Jedná se konkrétně o pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, kteří působí v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování. 

ZLEPŠETE SVÉ SCHOPNOSTI, PŘIHLAŠTE SE K NÁM

Potřebujete hlídání?

Chcete se zúčastnit semináře nebo konzultace, ale není, kdo by se postaral o osobu, o kterou pečujete? 

Můžeme Vám pomoci! Vezměte ji s sebou a my pro ni během Vaší účasti na aktivitách zajistíme zdarma společnost a základní péči. 

Vstup k nám je bezbariérový.

Tuto službu je nutné dohodnout s předstihem.